O nas

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Puszczykowie istnieje od 1 kwietnia 1956 r.. Ze zbioru dokumentów i kronik wynika, iż powstała na bazie 16 sklepów o łącznej powierzchni 566 m2 zlokalizowanych w prywatnych budynkach mieszkalnych.

Grupa działaczy pod kierownictwem prezesa Janusza Stortza będącego propagatorem Spółdzielczości Spożywców na naszym terenie, kierując się troską o jak najsprawniejsze
i najpełniejsze zaopatrzenie ludności oraz mając na uwadze charakter miejscowości uruchomił kilka sklepów na terenie Puszczykowa , Lubonia i Wir. Był to okres dużego popytu i małej podaży.

Z dniem 1 stycznia 1964 r. nastąpił dalszy rozwój spółdzielczości – połączenie PSS Puszczykowo i PSS Mosina. Połączone spółdzielnie pracowały do 1975r.. W lipcu nastąpiły reformy w administracji i do Puszczykowa dołączono oddział w Pobiedziskach i rejon sklepów w Swarzędzu. Był to okres pracowity lecz były to lata dobre i bogate, sprzyjające rozwojowi.

Po 1 kwietnia 1968 r. po powstaniu „Społem” WSS w Poznaniu nasza Spółdzielnia przyjęła nazwę „Społem” WSS oddział w Puszczykowie. Wytrwałość spółdzielców „Społem”,ich doświadczenie, wola służby dla konsumenta pozwoliła na osiągnięcie tak niepodważalnego zaufania, że w roku 1976 powierzono Spółdzielniom Spożywców obowiązek wyłącznej obsługi klientów w artykuły spożywcze oraz częściowo w artykuły nieżywnościowe codziennego użytku.

W wyniku tej reorganizacji Spółdzielnia, straciła część sklepów. Radykalnej zmianie uległa struktura sprzedaży. Miało to przede wszystkim wpływ na obniżenie marży i zysku.

Dla oddziału „Społem” w Puszczykowie ważnym okresem był rok 1983. W tym roku zakończył się kolejny proces przemian strukturalnych. Realizując postulaty 41 Zjazdu Delegatów na bazie oddziału powstała Spółdzielnia „Społem” PSS w Puszczykowie. Zebranie założycielskie odbyło się 12 maja 1983r.. W skład pierwszej Rady Nadzorczej weszło 18 osób na czele z Panią Stefanią Piasecką, która związana ze spółdzielnią jest do dziś. Rada nadzorcza powołała nowy Zarząd, w skład którego weszli:

Eugeniusz Marczyński – Prezes

Barbara Szcześniak – w-ce Prezes

Danuta Jakubowska – w-ce Prezes

Od 1995 do dziś nasza Spółdzielnia działa pod kierownictwem Zarządu:

mgr Małgorzata Strzelczyk – Prezes

Joanna Walkowiak - w-ce Prezes

W chwili obecnej pod szyldem „Społem” działa 14 sklepów o różnej powierzchni handlowej od ok. 50 m2 do ponad 500 m2.

W „Społem” PSS Puszczykowo znalazło zatrudnienie ponad 130 osób, spółdzielnia zrzesza ponad 128 członków. Jest członkiem Krajowego Związku Rewizyjnego w Warszawie oraz Spółdzielni Turystycznej „Wypoczynek w Poznaniu”. Prowadzi działalność handlową na terenie Puszczykowa, Lubonia i Wir. W tym rejonie jest firmą handlową o największej sieci sklepów, pod względem ilości i lokalizacji. Wyposażyliśmy i nadal wyposażamy placówki handlowe naszej sieci w najnowocześniejszy sprzęt, który gwarantuje handel na najwyższym poziomie. Powstająca na naszym rynku sieć supermarketów i hipermarketów obcego kapitału stała się silna konkurencją zagrażającą funkcjonowaniu naszej Spółdzielni. Podjęto więc niezbędne działanie poprawy nie tylko wizerunku wewnętrznego ale także zewnętrznego naszych placówek, utrzymując stan na poziomie nieodbiegającym od powstałej konkurencji.

Należy w tym miejscu podkreślić, iż rok 2012 to Międzynarodowy Rok Spółdzielczości, którego hasło brzmi „Spółdzielnie budują lepszy świat” a logo przypomina, że spółdzielnie wiążą ludzi a nie kapitał.